นักธรรม/ธรรมศึกษา

  
นักธรรม/ธรรมศึกษา

 
เมนูบริการ

 
    
  ข่าวประจำวัน   ไทยรัฐ   
  เดลี่นิวส์            ข่าวสด  
  คมชัดลึก            มติชน 
  ผู้จัดการ            สยามกีฬา  
  สยามรัฐ           ไทยโพสต์
 
 
   ข่าวสารกิจกรรมคณะสงฆ์น้ำปาด

รายการลงอุโบสถในพรรษาประจำปี ๒๕๖๑

------------------
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑  แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙
วัดช่องลม ( บ้านห้วยใคร้ ) ตำบลแสนตอ  อำเภอน้ำปาด
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐
วัดโพนร้อง (บ้านเด่นเหล็ก ) ตำบลเด่นเหล็ก  อำเภอน้ำปาด
วันที่ ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๐  แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐
วัดไผ่ล้อม ( บ้านนาคันทุง ) ตำบลแสนตอ  อำเภอน้ำปาด
 
 บอกเล่าข่าวสาร
 กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑
นักธรรมชั้นตรี
กำหนดสอบวันที่ ๑๘ - ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ขึ้น ๙ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)
ตรงกับวันพฤหัสบดี, ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์.
สอบเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

น้ำปาด สอบที่วัดกกต้อง  อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
 
   บอกข่าวบุญกุศล

ร่วมบุญตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี ๒๕๕๗
 วันออกพรรษาพระสงฆ์หมู่ใหญ่
 ในเขตอำเภอน้ำปาดมาร่วมกันรับบิณฑบาต ข้าวสาร อาหารแห้งบริเวณทางขึ้น
วัดภูเงินวนาราม ในวัน แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี

   
  
  
   เจ้าคณะปกครอง


เจ้าคณะอำเภอน้ำปาด
พระครูสุมนวีรโสภิต
วัดส่องแดด
ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด


ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ
พระครูวิบูลกิตติคุณ
วัดปากปาด
ต.แสนตอ อ.น้ำปาด
 
รองเจ้าคณะอำเภอน้ำปาด
พระครูสขบมบริหาร
วัดชำบุ่นประชาสรรค์
ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด
  
 
 
 

                                     

สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอน้ำปาด
วัดชัยชนะพล ตำบลแสนตอ  อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์  
          โทรศัพท์  ๐๙๓ ๕๙๕๙๙๕๓      Email