นักธรรม/ธรรมศึกษา

  
นักธรรม/ธรรมศึกษา

 
เมนูบริการ

 
    
  ข่าวประจำวัน   ไทยรัฐ   
  เดลี่นิวส์            ข่าวสด  
  คมชัดลึก            มติชน 
  ผู้จัดการ            สยามกีฬา  
  สยามรัฐ           ไทยโพสต์
 
 

                                     

สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอน้ำปาด
วัดชัยชนะพล ตำบลแสนตอ  อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์  
          โทรศัพท์  ๐๙๓ ๕๙๕๙๙๕๓      Email