นักธรรม/ธรรมศึกษา

  
นักธรรม/ธรรมศึกษา

 
เมนูบริการ

 
    
  ข่าวประจำวัน   ไทยรัฐ   
  เดลี่นิวส์            ข่าวสด  
  คมชัดลึก            มติชน 
  ผู้จัดการ            สยามกีฬา  
  สยามรัฐ           ไทยโพสต์
 
 นักธรรมและธรรมศึกษา

กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑

นักธรรมชั้นตรี
กำหนดสอบวันที่ ๑๘ - ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ขึ้น ๙ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)
ตรงกับวันพฤหัสบดี, ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์.
สอบเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
     -------------------------------------------------------------------

นักธรรมชั้นโท - เอก
กำหนดสอบวันที่ ๒๔ - ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(แรม ๒ - ๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
ตรงกับวันเสาร์, อาทิตย์, จันทร์, อังคาร.
สอบเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
------------------------------------------------------------------------------

ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก
กำหนดสอบวันพุธ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒)
               เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความกระทู้ธรรม
 เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรมะ
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธะ
        เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัย
         
  
  
   เจ้าคณะปกครอง


เจ้าคณะอำเภอน้ำปาด
พระครูสุมนวีรโสภิต
วัดส่องแดด
ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด


ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ
พระครูวิบูลกิตติคุณ
วัดปากปาด
ต.แสนตอ อ.น้ำปาด
 
รองเจ้าคณะอำเภอน้ำปาด
พระครูสขบมบริหาร
วัดชำบุ่นประชาสรรค์
ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด
  
 
 
 

                                     

สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอน้ำปาด
วัดชัยชนะพล ตำบลแสนตอ  อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์  
          โทรศัพท์  ๐๙๓ ๕๙๕๙๙๕๓      Email